Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

STREFA SŁUCHACZA

 

Adresaci:

absolwenci uczelni wyższych kierunków pedagogicznych, humanistycznych (język polski, kształcenie zintegrowane w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej) z przygotowaniem pedagogicznym, którzy spełniają wymogi do pracy w charakterze logopedy.

 

UWAGA: O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z logopedą (sprawdzenie poprawności wymowy).

 

Cel:

przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 

Kwalifikacje:

do prowadzenia zajęć logopedycznych w szkołach, przedszkolach, placówkach i ośrodkach (rozporządzenie MEN z 17.11.2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz rozporządzenie MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godz. w tym 30h praktyki)

 

Całkowity koszt studiów: 3400 zł (włącznie z pierwszą wpłatą wymaganą przy złożeniu dokumentów).

 Płatność rozkładamy na raty.

 

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejną grupę - ZAPRASZAMY

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
  • Jedno zdjęcie legitymacyjne
  • Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Kserokopia skróconego aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska po ukończeniu studiów (inne nazwisko na dyplomie niż obecnie)
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:

BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003

TORUŃ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 63 1320 1117 2034 0142 2000 0009

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Copyright © Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Anteeo