Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

STREFA SŁUCHACZA

 

Adresaci:
nauczyciele zatrudnieni w szkołach specjalnych, nie posiadający kwalifikacji szczegółowych, nauczyciele szkół ogólnodostępnych pracujący z uczniami zakwalifikowanymi do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualnąoraz absolwenci szkół wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel:
przygotowanie teoretyczne oraz praktyczne do podejmowania pracy z dziećmi i młodzieżą

z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Kwalifikacje:
do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną na każdym poziomie kształcenia.

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godz.)

 

Całkowity koszt studiów: 2800 zł (włącznie z pierwszą wpłatą wymaganą przy złożeniu dokumentów).

 Płatność rozkładamy na raty.

 

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejną grupę - ZAPRASZAMY


WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
  • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  • Kserokopia skróconego aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska po ukończeniu studiów (inne nazwisko na dyplomie niż obecnie).
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:

BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003

TORUŃ: BP S. A.  O/ Bydgoszcz  63 1320 1117 2034 0142 2000 0009

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

Copyright © Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Anteeo