Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

STREFA SŁUCHACZA

 

Cele ogólne szkolenia:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę z zakresu metodologii ewaluacji wewnętrznej oraz umiejętności tworzenia narzędzi i interpretacji wyników ewaluacji.

 

Treści programowe:

 1. Ewaluacja jako element nadzoru pedagogicznego.

 2. Ewaluacja jako zasadniczy element poprawiania jakości pracy szkoły.

 3. Obszary pracy szkoły podlegające ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej.

 4. Rodzaje ewaluacji.

 5. Zasady budowania narzędzi do ewaluacji wewnętrznej.

 6. Budowa przykładowych narzędzi do ewaluacji.

 7. Projektowanie ewaluacji wewnętrznej.

 8. Analiza i interpretacja wyników ewaluacji.

 9. Sporządzenie raportu z przeprowadzonej ewaluacji.

 10. Rekomendacje wynikające z przeprowadzonej ewaluacji.

Organizacja:

 • czas trwania: 15 godzin dydaktycznych

 • zajęcia odbywają się w weekendy lub w dni powszednie popołudniami

 • koszt kursu: 220 zł - cena promocyjna!

Wymagane dokumenty:

 • kopia przelewu wpłaty na konto CDN TWP: B.P. S.A. O/Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003


Zaświadczenie:

 • Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenie potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.

 

Copyright © Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Anteeo