Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

STREFA SŁUCHACZA

 

Adresaci:
nauczyciele pracujący w szkołach i placówkach oświatowo-opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne, pragnące zdobyć nowe kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.

 

Cel:
przygotowanie do pracy pedagogicznej z dziećmi w przedszkolu, między innymi do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od trzeciego do siódmego roku życia oraz przygotowanie do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. 

 

 

Kwalifikacje:
do pracy w przedszkolu i klasach I - III szkoły podstawowej.

 

Czas trwania: 3 semestry (350 godz.)

 

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

 

L.p.
 
Przedmiot

 1.Pedagogika przedszkolna i  wczesnoszkolna
 2.Psychologia szkolna
 3.Treści kształcenia w  edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
4. Obszary kształcenia zintegrowanego
5.Cele kształcenia w edukacji  przedszkolnej i wczesnoszkolnej-warsztaty metodyczne
6.Podstawy kształcenia zintegrowanego
7.Metodyka wychowanie w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
8.Diagnoza i ocena w edukacji  zintegrowanej – warsztaty metodyczne
9.Podstawy prawa cywilnego i oświatowego 
10.

Dydaktyka szkolna,

Metodyka kształcenia zintegrowanego

Edukacja polonistyczna

Edukacja matematyczna

Edukacja środowiskowaEdukacja motoryczno- ruchowaEdukacja muzyczno - teatralnaEdukacja plastyczno -techniczna
 11.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych –prognozowanie rozwoju dziecka

-Uczeń z dysleksją

-Uczeń z ADHD

-Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi

-Uczeń niedowidzący

-Uczeń niedosłyszący

-Uczeń z wadami wymowy

-Uczeń autystyczny

-Uczeń szczególnie uzdolniony

12.Emisja  i higiena głosu
13.Seminarium dyplomowe -warsztat pracy badawczej nauczyciela

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Podanie  - POBIERZ
  • Kwestionariusz -  POBIERZ
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
  • Dwa zdjęcia legitymacyjne.
  • Kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
  • Kserokopia skróconego aktu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska po ukończeniu studiów (inne nazwisko na dyplomie niż obecnie).
  • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto: BP S.A. O/ Bydgoszcz 79 1320 1117 2034 0142 2000 0012.

INFORMACJE OGÓLNE 

 

Copyright © Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Anteeo