Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

STREFA SŁUCHACZA

 

Adresaci:
wszyscy zainteresowani.

 

Celem kursu jest:

  • zapoznanie słuchaczy z probemami osób głuchych i słabo słyszących, z trudnościami w porozumiewaniu się oraz z założeniami i zasadami systemu językowo - migowego;
  • poznane znaki ułatwiają pierwszy kontakt z osobami nie słyszącymi;

 

Treści programowe:

  • podstawowy kurts języka migowego obejmuje daktylografię, znaki ideograficzne i znaki liczb (200 znaków)
  • czas trwania kursu: 24 godziny
  • zajęcia odbywają się w weekendy (od rana) lub w dni powszednie (od godz. 15.30)
  • koszt kursu: 250 zł

 

Wymagane dokumenty:

  • kopia przelewu wpłaty na konto CDN TWP: 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003

 

Copyright © Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Anteeo