Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

STREFA SŁUCHACZA

Prestiżowy kurs wraz z egzaminem państwowym przed komisją z Ministerstwa Skarbu Państwa dający uprawnienia do zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Absolwenci kursu, którzy pomyślnie złożą egzamin, otrzymają z Ministerstwa Skarbu Państwa dyplom upoważniający do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiedza zdobyta na kursie będzie również przydatna na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym, a dyplom MSP będzie tę aktualną wiedzę potwierdzał.

Zagadnienia:

 • Prywatyzacja a prawo pracy.

 • Elementy prawa cywilnego.

 • Spółki prawa handlowego.

 • Prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw.

 • Organy spółek.

 • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców.

 • Elementy i instytucje rynku kapitałowego.

 • Analiza kondycji finansowej firmy.

 • Metody wyceny przedsiębiorstwa.

 • Prawo upadłościowe i układowe.

 • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw.

 • Biznes plan.

 • Analiza marketingowa firmy.

 • Praktyczne aspekty funkcjonowania rady nadzorczej.

 • Zasady działalności przedsiębiorców.

 

Organizacja:

 • czas trwania: 100 godzin (dydaktycznych)

 • zajęcia odbywają się w weekendy (sesje sobota-niedziela).

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • posiadanie wyższego lub średniego wykształcenia,

 • uregulowanie odpłatności za kurs i egzamin na konto CDN TWP

 • ilość miejsc na kursie ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Przyjmujemy zgłoszenia na kolejną 34 edycję.

 

Koszt:

 • W przypadku grupy liczącej minimum 15 uczestników, koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 1850,00 zł.

 • W ramach opłaty uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.

 • Opłata nie zawiera kosztu egzaminu, który ustala Ministerstwo Skarbu Państwa (aktualnie 850,00 zł).

 • Przy zgłoszeniach grupowych – cena kursu podlega negocjacji.

Egzamin:

Kurs i egzamin organizowany jest według zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem,(Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2038). Oddział nasz posiada akceptację Ministerstwa Skarbu Państwa na organizowanie kursu i egzaminu.

Absolwenci kursu, którzy pomyślnie złożą egzamin, otrzymają z Ministerstwa Skarbu Państwa dyplom upoważniający do kandydowania na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wiedza zdobyta na kursie będzie również przydatna na stanowiskach menedżerskich w przedsiębiorstwach, spółkach państwowych, komunalnych i samorządowych, w administracji państwowej i samorządzie terytorialnym, a dyplom MSP będzie tę aktualną wiedzę potwierdzał.

 

Zapisy:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP
ul. Grunwaldzka 32, 85-236 Bydgoszcz


e-mail: cdn@twp.edu.pl, www.twp.edu.pl
tel. 052 3258070, fax 052 3258061


Gabriela Woźnica - 603847144
Andrzej Matysiak - 603300770

Copyright © Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Bydgoszcz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Design by Anteeo