. Nazwa Kierunku:
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)
- Adresaci:
Absolwenci studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).
 
- Cel studiów:
Celem studiów jest nabycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.
 
- Kwalifikacje:
Kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-wychowawcy w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 
- Czas trwania:
3
semestry (390 godz. zajęć i 120 godz. praktyki dla pedagogów specjalnych) i (450 godz. zajęć i 180 godz. praktyki dla osób nie będących pedagogami specjalnymi).
- Całkowity koszt studiów:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Kwestionariusz WSH TWP
- • Podanie WSH TWP

- • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich) lub wyższych zawodowych (licencjat) wraz z suplementem (część B)
- • Jedno zdjęcie legitymacyjne.
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 200 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003