. Nazwa Kursu:
Kurs nauki gry w szachy od podstaw
- Adresaci:
Nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 
- Zakres szkolenia:
• zapoznanie z zasadami gry w szachy
• podstawowe pojęcia szachowe
• rozgrywanie partii szachowej - praktyczne ćwiczenia
• metodyka nauczania gry w szachy
• wprowadzanie elementów gry w szachy do edukacji wczesnoszkolnej
 
- Czas trwania:
12
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 130 zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.