. Nazwa Kursu:
Arteterapia jako jedna z form wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
- Adresaci:
Nauczyciele przedszkola, klas I-III, wychowawcy świetlic, pedagodzy, studenci kierunków pedagogicznych.
 
- Zakres szkolenia:
• Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię i ekspresję twórczą w terapii zajęciowej.
• Interpretacja psychologiczna wytworów prac i twórczości artystycznej.
• Poznanie sposobów organizowania części twórczej i dyskusyjnej zajęć arteterapeutycznych.
 
- Czas trwania:
10
godzin(/y)  
- Całkowity koszt kursu:
   
 
- Wymagane dokumenty:
- • Karta zgłoszeniowa
- • Potwierdzenie dokonania wpłaty 140zł na konto:
 
--Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BYDGOSZCZ: BP S.A. O/ Bydgoszcz 31 1320 1117 2034 0142 2000 0003
 
--Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje:
Osoby, które ukończą szkolenie otrzymają zaświadczenia potwierdzające odbycie kursu doskonalącego dla nauczycieli.